ĐỒI CHÈ CỔ THỤ SUỐI GIÀNG, YÊN BÁI, 2011

Những hình ảnh ghi được trong một chuyến đi thực tế tại đồi chè cổ thụ ở Suối Giàng ngày 09-12-2011 trong dịp giảng bài tại Lớp Đại học Báo chí tại chức tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *