NHỮNG THÀNH TỰU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

(Tham luận tại Hội thảo quốc gia ngày 19/6/2007, tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chủ đề: “TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP HIỆN NAY”)

Đọc bài TẠI ĐÂY:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *