NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HÓA ĐỐI VỚI BÁO CHÍ VIỆT NAM

(Tham luận tại Hội thảo Quốc gia: “Toàn cầu hóa và sự phát triển của Báo chí – Truyền thông Việt Nam”, tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tháng 12-2006):

Đọc bài TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *