NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BÁO CHÍ

Tham luận tại Hội thảo khoa học chủ đề: “Đào tạo báo chí đáp ứng nhu nhu cầu xã hội”, 2008

Đọc bài TẠI ĐÂY:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *