GIA LAI, 2010

Một chuyến đi giảng dạy và khảo sát thực tế cùng các đồng nghiệp địa phương tại tỉnh Gia Lai, tháng 11-2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *