KHU TƯỞNG NIỆM HỒ CHỦ TỊCH TẠI THÁI LAN

Cùng đoàn cán bộ, giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến thăm viếng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chủ tịch tại Thái Lan, ngày 26-7-2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *