ĐI THỰC TẾ TẠI TỈNH HÒA BÌNH, 2010

Tháng 3-2010: Một chuyến đi thực tế cùng các giảng viên Báo chí tại tỉnh Hòa Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *