DỰ ÁN MEDIAPRO VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BÁO CHÍ “ĐA PHƯƠNG TIỆN”

(Tham luận hội thảo khoa học quốc gia: “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại”, tổ chức ngày 18/6/2011

tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Đọc bài TẠI ĐÂY:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *