HOA ĐÀ LẠT Những tấm ảnh này, Đức Dũng đã ghi lại được trong một chuyến đi veề thành phố cao nguyên vào tháng 5-2016. Mời bạn xem nhé.

chủ đề 1

chủ đề 2

chủ đề 3

Bông súng Tây Ninh, Tháng 9-2013

chủ đề 1

chủ đề 2

chủ đề 3

chủ đề 4

chủ đề 1

chủ đề 2

chủ đề 3

chủ đề 4